|
|

شنبه ۵ اسفندماه همایش دین و زندگی کنکور در دکتر سرکشیک زاده در اندیشه اهواز

اسفند  ۱۳۹۶ / ۲ دیدگاه‌ها برای شنبه ۵ اسفندماه همایش دین و زندگی کنکور در دکتر سرکشیک زاده در اندیشه اهواز بسته هستند

اولین مرحله همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده روز شنبه ۵ اسفندماه در برترین آموزشگاه برتر اندیشه در شهر اهواز برگزار خواهد شد