|
|
  • شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه برنامه کارنامه ۲۰ با حضور اساتید تخته سیاه
  • شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه برنامه کارنامه ۲۰ با حضور اساتید تخته سیاه

شنبه 23 اردیبهشت ماه برنامه کارنامه 20 با حضور اساتید تخته سیاه

اردیبهشت  ۱۳۹۶ / ۲۳ دیدگاه‌ها برای شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه برنامه کارنامه ۲۰ با حضور اساتید تخته سیاه بسته هستند

برنامهکارنامه ۲۰ با امروز با حضور اساتید برتر دین و زندگی و فیزیک ساعت ۱۸٫۳۰ روی آنتن خواهد رفت .
ارائه توضیحات مهم درباره وقت باقی مانده تا کنکور و منابع مناسب ویژه دوران جمعبندی در دروس دین و زندگی و فیزیک، موضوعات اصلی برنامه ۲۳ اردیبهشت ماه است .