|
|

شروع ضبط مجموعه آموزشی ونوس

آبان  ۱۳۹۵ / ۱۵ دیدگاه‌ها برای شروع ضبط مجموعه آموزشی ونوس بسته هستند

دکترسرکشیک زاده در ونوس حاضر و شروع به ضبط کرد  .

پس ار کارشکنی های متعدد آفبا و فروش محصولات دروغین به داوطلبان ، دکتر سرکشیک زاده ازحاضر شدن مجموعه دین و زندگیجامع کنکور تا آخر آبان داد .