|
|

فردا چهارشنبه 3 آذر همایش دکتر سرکشیک زاده فردیس کرج

آذر  ۱۳۹۵ / ۲ دیدگاه‌ها برای فردا چهارشنبه ۳ آذر همایش دکتر سرکشیک زاده فردیس کرج بسته هستند

 .

چهارشنبه ۳ آذر همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه بعثت شعبه فردیس برگزار خواهد شد