|
|
  • قائمشهر و آموزشگاه الماس آماده برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • قائمشهر و آموزشگاه الماس آماده برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده

قائمشهر و آموزشگاه الماس آماده برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده

آبان  ۱۳۹۶ / ۱۲ دیدگاه‌ها برای قائمشهر و آموزشگاه الماس آماده برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

۱۲ آبان مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در قائمشهر برگزار خواهد شد