|
|

نور، اهواز و قم وتهران شهرهای همایش جمعبندی دکتر سرکشیک زاده

تیر  ۱۳۹۶ / ۵ دیدگاه‌ها برای نور، اهواز و قم وتهران شهرهای همایش جمعبندی دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

روزهای پایانی برای داوطلبان کنکور ۹۶ و دوره جمعبندی دین و زندگی کنکور به روش دکتر سید هادی سرکشیک زاده
۶ تیر ماه نور آموزشگاه فارابی

۷ و ۸ تیر اهواز آموزشگاه اندیشه

۱۰ تیر اراک آموزشگاه ابوریحان
۱۱ تیر آموزشگاه فروغ علم قم
۱۲ تیر پسرانه سالن همایش مدرسه امام علی

۱۳تیر زاهدان گاج