|
|

ماهان انقلاب تنها آموزشگاه دکتر سرکشیک زاده برای کنکور 97

مرداد  ۱۳۹۶ / ۲ دیدگاه‌ها برای ماهان انقلاب تنها آموزشگاه دکتر سرکشیک زاده برای کنکور ۹۷ بسته هستند

دکتر سرکشیک زاده امسال با توجه به حضور در مدارس معتبر فقط در یک آموزشگاه در تهران فعال خواهند بود که آموزشگاه ماهان شعبه انقلاب است