مراکز برگزاری همایشهای دکتر سید هادی سرکشیک زاده برای کنکور ۹۹

تیر  ۱۳۹۸ / ۱۲ دیدگاه‌ها برای مراکز برگزاری همایشهای دکتر سید هادی سرکشیک زاده برای کنکور ۹۹ بسته هستند

مراکز حضور دکتر سید هادی سرکشیک زاده برای همایشهای کنکور ۹۹

آموزشگاه مدرسان تهران ( اصفهان )

آموزشگاه اوج (شیراز)

آموزشگاه هستی – مطهری ( کرمان )