|
|
  • مرحله اول همایش تدریجی دین و زندگی شهر رشت در دو گروه برگزار شد
  • مرحله اول همایش تدریجی دین و زندگی شهر رشت در دو گروه برگزار شد
  • مرحله اول همایش تدریجی دین و زندگی شهر رشت در دو گروه برگزار شد
  • مرحله اول همایش تدریجی دین و زندگی شهر رشت در دو گروه برگزار شد

مرحله اول همایش تدریجی دین و زندگی شهر رشت در دو گروه برگزار شد

مهر  ۱۳۹۶ / ۱۵ دیدگاه‌ها برای مرحله اول همایش تدریجی دین و زندگی شهر رشت در دو گروه برگزار شد بسته هستند

آموزشگاه مهتا(گاج) رشت جمعه پذیرای داوطلبان کنکور ۹۷ برای شرکت در همایش دکتر سرکشیک زاده بود ، طبق برنامه و با توجه به اعلام قبلی این همایش با گروه تشکیل و برگزار شد