|
|

مرحله دوم همایش اهواز 7 اسفند ماه برگزار خواهد شد

بهمن  ۱۳۹۵ / ۳ دیدگاه‌ها برای مرحله دوم همایش اهواز ۷ اسفند ماه برگزار خواهد شد بسته هستند

آموزشگاه اندیشه اهواز مرحله دوم همایسش شهر اهواز را روز شنبه ۷ اسفند ماه اعلام کرد ز، با توجه به تعطیلی مدارس اهواز این تصمیم اتخاذر گردیده است