مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور اهواز برگزار شد

اسفند  ۱۳۹۶ / ۱۷ دیدگاه‌ها برای مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور اهواز برگزار شد بسته هستند

مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور اهواز طبق برنامه ۱۲ اسفندماه درآموزشگاه اندیشه اهواز برگزار شد