|
|

مرحله دوم همایش دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده درآموزشگاه فروغ علم قم

مهر  ۱۳۹۵ / ۲۳ دیدگاه‌ها برای مرحله دوم همایش دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده درآموزشگاه فروغ علم قم بسته هستند

مرحله دوم همایش دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده درشهرمقدس قم و آموزشگاه فروغ علم برگزار شد