|
|
  • مرحله دوم همایش دین و زندگی شهر رشت
  • مرحله دوم همایش دین و زندگی شهر رشت

مرحله دوم همایش دین و زندگی شهر رشت

مهر  ۱۳۹۶ / ۲۹ دیدگاه‌ها برای مرحله دوم همایش دین و زندگی شهر رشت بسته هستند

مرحله همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه مهتا شهر رشت در دو گروه برگزار شد