|
|

مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور اصفهان

فروردین  ۱۳۹۷ / ۲۷ دیدگاه‌ها برای مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور اصفهان بسته هستند

مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور آموزشگاه قلم سفید اصفهان طبق برنامه ۲۵ اسفند ماه در دو تایم مجزا برگزار شد