|
|

مرحله سوم از همایشهای آموزشگاه مهتا رشت ، 28 آبان ماه برگزار می شود

آبان  ۱۳۹۵ / ۲۲ دیدگاه‌ها برای مرحله سوم از همایشهای آموزشگاه مهتا رشت ، ۲۸ آبان ماه برگزار می شود بسته هستند

مهتا و داوطلبان کنکوری شهر باران منتطر ۲۸ آبان هستند تا مرحله ماقبل آخر را برگزار کنند