|
|

مرحله سوم همايش دين و زندگي كنكور قائمشهر برگزار شد

دی  ۱۳۹۶ / ۳۰ دیدگاه‌ها برای مرحله سوم همایش دین و زندگی کنکور قائمشهر برگزار شد بسته هستند

٢٩دی ماه سومین مرحله از سری همایشهای دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در الماس قائمشهر برگزار شد