|
|

مرحله سوم همایش قزوین برگزار شد

اردیبهشت  ۱۳۹۶ / ۱۹ دیدگاه‌ها برای مرحله سوم همایش قزوین برگزار شد بسته هستند

شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه مرحله ماقبل آخر از همایشهای تدریجی دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده برگزار شد