|
|

مرحله پنجم همایش دین و زندگی کنکور شهر رشت برگزار شد

بهمن  ۱۳۹۶ / ۲۸ دیدگاه‌ها برای مرحله پنجم همایش دین و زندگی کنکور شهر رشت برگزار شد بسته هستند

۲۷ بهمن ماه مرحله پنجم از شش مرحله همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه مهتا(گاج)رشت برگزار گردید