|
|
  • مرکز ثبت نام کلاس و همایشهای شهر اصفهان به زودی اعلام می شود
  • مرکز ثبت نام کلاس و همایشهای شهر اصفهان به زودی اعلام می شود
  • مرکز ثبت نام کلاس و همایشهای شهر اصفهان به زودی اعلام می شود

مرکز ثبت نام کلاس و همایشهای شهر اصفهان به زودی اعلام می شود

بهمن  ۱۳۹۵ / ۹ دیدگاه‌ها برای مرکز ثبت نام کلاس و همایشهای شهر اصفهان به زودی اعلام می شود بسته هستند

  مراکز ثبت نام و محل برگزاری همایشها و کلاسهای اصفهان علی رغم پیش بینی برخی مراکز و معرفی کلاسهای سطح پایین با تبلیغات پیش از موعد و زود هنگام ، به زودی اعلام خواهد

شد

تصاویر بزرگترین همایش دین و زندگی تاریخ کنکور اصفهان که سال گذشته با تدریس دکتر سرکشیک زاده برگزار شد را میتوانید ملاحظه نمایید