|
|

مسیر برتر شبکه آموزش با حضور استاد سرکشیک زاده

شهریور  ۱۳۹۶ / ۲۸ دیدگاه‌ها برای مسیر برتر شبکه آموزش با حضور استاد سرکشیک زاده بسته هستند

۲۸ شهریور ساعت ۱۸ برنامه مسیر برتر شبکه آموزش میزبان دکتر سید هادی سرکشیک زاده خواهد بود