|
|

مصاحبه اقتصادی دکتر سرکشیک زاده

اردیبهشت  ۱۳۹۸ / ۱۷ دیدگاه‌ها برای مصاحبه اقتصادی دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

برنامه پایش از برنامه های اقتصادی خوب و پرطرفدار تلویزیون و شبکه یک سیما است
لینک مصاحبه دکتر سید هادی سرکشیک زاده