همایش های دین و زندگی کنکور 96 دکتر سید هادی سرکشیک زاده