|
|

هجدهم دیماه و توضیحات دکتر سرکشیک زاده درباره کتاب چکیده و دوران جمعبندی در صدا و سیما

دی  ۱۳۹۵ / ۱۹ دیدگاه‌ها برای هجدهم دیماه و توضیحات دکتر سرکشیک زاده درباره کتاب چکیده و دوران جمعبندی در صدا و سیما بسته هستند