|
|

همايش اراك برگزار شد

آذر  ۱۳۹۵ / ۲۵ دیدگاه‌ها برای همایش اراک برگزار شد بسته هستند

 اولین روز برگزاری همایش دین و زندگی کنکوردر آموزشگاه ابو ریحان پنجشنبه ۲۵ آذر برگزار شد