|
|
  • همایشهای قطعی شده دکتر سرکشیک زاده در فروردین۹۶
  • همایشهای قطعی شده دکتر سرکشیک زاده در فروردین۹۶
  • همایشهای قطعی شده دکتر سرکشیک زاده در فروردین۹۶

همایشهای قطعی شده دکتر سرکشیک زاده در فروردین96

اسفند  ۱۳۹۵ / ۲۳ دیدگاه‌ها برای همایشهای قطعی شده دکتر سرکشیک زاده در فروردین۹۶ بسته هستند

دکتر سرکشیک زاده طبق توافقات انجام گرفته ۲۶ فروردین در آموزشگاه گزینه ۲ بهبهان ، ۳۰فروردین آبادان در آموزشگاه جهانیان و ۳۱ در آموزشگاه گزینه ۲ آباده همایش دین و زندگی کنکور ۹۶ را برگزار خواهد کرد