|
|

مرحله اول همایش دین و زندگی کنکور اصفهان برگزار شد

بهمن  ۱۳۹۶ / ۱۳ دیدگاه‌ها برای مرحله اول همایش دین و زندگی کنکور اصفهان برگزار شد بسته هستند

مرحله اول همایش دین و زندگی کنکور اصفهان در دوتایم مجزای دختر و پسر در نوبت صبح و عصر برگزار شد