|
|

همایش اول شهرهای گرگان ، کرج و قائمشهر در شهریور

مرداد  ۱۳۹۶ / ۳۰ دیدگاه‌ها برای همایش اول شهرهای گرگان ، کرج و قائمشهر در شهریور بسته هستند

همایش اول از سری همایشهای تدریجی دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در شهرهای گرگان ، کرج ، قائمشهر به ترتیب دوم، نهم در آموزشگاه بعثت و شانزدهم شهریور در آموزشگاه الماس برگزار خواهد شد.