|
|

همایش تدریجی دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در شهر رشت با دو گروه روز جمعه آغاز خواهد شد

مهر  ۱۳۹۶ / ۱۲ دیدگاه‌ها برای همایش تدریجی دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در شهر رشت با دو گروه روز جمعه آغاز خواهد شد بسته هستند

همایش تدریجی دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده با دو گروه روز جمعه آغاز خواهد شد

تصویر خبر متعلق به همایش شب امتحان دین و زندگی دکتر سر کشیک زاده در خرداد ۹۶ است