• همایش دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه علوم تبریز برگزار شد

همایش دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه علوم تبریز برگزار شد

فروردین  ۱۳۹۷ / ۲۶ دیدگاه‌ها برای همایش دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه علوم تبریز برگزار شد بسته هستند

همایش دکتر سرکشیک زاده شنبه ۲۵ فروردین ۹۷ در آموزشگاه علوم تبریز با حضور و استقبال شدید داوطلبان کنکور ۹۷ برگزار شد
لازم به ذکر است که این همایش اولین همایش دکتر سید هادی سرکشیک زاده در شهر اولینها بود