|
|
  • همایش دین و زندگی در سراسر ایران
  • همایش دین و زندگی در سراسر ایران
  • همایش دین و زندگی در سراسر ایران
  • همایش دین و زندگی در سراسر ایران
  • همایش دین و زندگی در سراسر ایران
  • همایش دین و زندگی در سراسر ایران
  • همایش دین و زندگی در سراسر ایران
  • همایش دین و زندگی در سراسر ایران
  • همایش دین و زندگی در سراسر ایران
  • همایش دین و زندگی در سراسر ایران

همایش دین و زندگی در سراسر ایران

خرداد  ۱۳۹۶ / ۷ دیدگاه‌ها برای همایش دین و زندگی در سراسر ایران بسته هستند

پس از برگزاری همایشهای تدریجی و یک روزه شهرهای مشهد ، قزوین ، قم ، بم ، کرمان ، ورامین ، رشت ، لاهیجان ، اراک ، اهواز ، دزفول و….
برنامه همایشهای پیش روی دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده بدین ترتیب خواهد بود :

۱۱ خرداد : گنبد – آموزشگاه ایرانمهر
۱۶ خرداد : قم – آموزشگاه فروغ علم
۱۸ خرداد :آبادان – آموزشگاه جهانیان
۲۰ خرداد: شیراز – آموزشگاه اوج
۲۲ خرداد : کرمان – آموزشگاه هستی – مطهری
۲۴ خرداد : ماهشهر – آموزشگاه قلم چی
۲۵ خرداد : تهران – دانشگاه شهید بهشتی
۲۷ و ۲۸ خرداد : اصفهان – رزمندگان
۲۹ خرداد : کرمان – آموزشگاه هستی – مطهری
۳۱ خرداد :شیراز – آموزشگاه اوج
۱ تیر ماه : مشهد – آموزشگاه قلم چی
۳و۴ تیرماه : کرمانشاه -آموزشگاه ایران زمین
۷ و ۸ تیر ماه : اهواز – اندیشه (دخترانه – پسرانه)
۱۰ تیر : اراک – آموزشگاه ابوریحان