|
|
  • همایش دین و زندگی مشهد با استقبال گرم و دوستانه داوطلبان
  • همایش دین و زندگی مشهد با استقبال گرم و دوستانه داوطلبان
  • همایش دین و زندگی مشهد با استقبال گرم و دوستانه داوطلبان

همایش دین و زندگی مشهد با استقبال گرم و دوستانه داوطلبان

دی  ۱۳۹۵ / ۲۷ دیدگاه‌ها برای همایش دین و زندگی مشهد با استقبال گرم و دوستانه داوطلبان بسته هستند

 دکتر سرکشیک زاده که سالهاست همایش شهر مشهد را در برنامه خود دارد و امسال نیز با همکری راحیل یکی مراکز به نام مشهد همایش اول خود از ۴هفته را برگزار کرد