|
|

همایش دین و زندگی کرمان 6 اسفند برگزار میگردد

اسفند  ۱۳۹۵ / ۳ دیدگاه‌ها برای همایش دین و زندگی کرمان ۶ اسفند برگزار میگردد بسته هستند

ششم اسفند ماه مرحله ماقبل آخر همایشهای تدریجی شهر کرمان و آموزشگاه هستی – مطهری یرگزار میگردد