|
|
  • همایش دین و زندگی کنکور آموزشگاه الماس قائمشهر برگزار شد
  • همایش دین و زندگی کنکور آموزشگاه الماس قائمشهر برگزار شد

همایش دین و زندگی کنکور آموزشگاه الماس قائمشهر برگزار شد

شهریور  ۱۳۹۶ / ۱۷ دیدگاه‌ها برای همایش دین و زندگی کنکور آموزشگاه الماس قائمشهر برگزار شد بسته هستند

پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه طبق برنامه از پیش اعلام شده ، همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده توسط آموزشگاه الماس در سالن همایش شهرداری شهر قائمشهر برگزار گردید