|
|

همایش شهر پاکدشت ورامین برگزار شد

اردیبهشت  ۱۳۹۶ / ۳۰ دیدگاه‌ها برای همایش شهر پاکدشت ورامین برگزار شد بسته هستند

همایش شب امتحان دین و زندگی پایه سوم شهر پاکدشت ورامین با استقبال دانش آموزان پایه سوم این شهر روبرو شد