|
|
  • مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه الماس قائمشهر برگزار شد
  • مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه الماس قائمشهر برگزار شد
  • مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه الماس قائمشهر برگزار شد

مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه الماس قائمشهر برگزار شد

آبان  ۱۳۹۶ / ۱۳ دیدگاه‌ها برای مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه الماس قائمشهر برگزار شد بسته هستند

۱۲ آبان ماه و طبق برنامه از پیش العلام شده ، مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور دکتر سید هادی سرکشیک زاده در سالن شهرداری شهر قائمشهر برگزار شد