|
|

ونوس مجموعه ای از برترین اساتید کنکور

دی  ۱۳۹۵ / ۵ دیدگاه‌ها برای ونوس مجموعه ای از برترین اساتید کنکور بسته هستند

 کادر آموزشیموسسه ونوس با حضور دکتر سرکشیک زاده ،فاصله خود را با رقبا بیشتر کرد و میتوان گفت گروه آموزشی کهکشانی ها است