|
|

پنجشنبه 16 شهریور ماه اولین همایش دین و زندگی قائمشهر

شهریور  ۱۳۹۶ / ۱۶ دیدگاه‌ها برای پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه اولین همایش دین و زندگی قائمشهر بسته هستند

پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه اولین همایش دین و زندگی آموزشگاه الماس قائمشهر با تدریس دکتر سرکشیک زاده برگزار میشود