|
|

پنجشنبه 2 شهریور همایش آموزشگاه ابوریحان شهر گرگان

شهریور  ۱۳۹۶ / ۲ دیدگاه‌ها برای پنجشنبه ۲ شهریور همایش آموزشگاه ابوریحان شهر گرگان بسته هستند

اولین پنجشنبه شهریور ماه ساعت ۱۴٫۳۰ مرحله اول همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه ابوریحان برگزار خواهد شد