|
|

پنجشنبه 25 آبان ماه همایش دین و زندگی کنکور گنبد( مرحله اول )

آبان  ۱۳۹۶ / ۲۴ دیدگاه‌ها برای پنجشنبه ۲۵ آبان ماه همایش دین و زندگی کنکور گنبد( مرحله اول ) بسته هستند

پنجشنبه ۲۵ آبان ماه همایش دین و زندگی کنکور در شهر گنبد و آموزشگاه ایرانمهر برگزار خواهد شد