|
|

چابهار و اراک نیز به مراکز برگزاری همایشهای دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده اضافه شدند

خرداد  ۱۳۹۶ / ۱۰ دیدگاه‌ها برای چابهار و اراک نیز به مراکز برگزاری همایشهای دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده اضافه شدند بسته هستند

چابهار و اراک نیز به مراکز برگزاری همایشهای جمعبندی دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده اضافه شدند .بدین ترتیب ۲ مرکز چابهار در تاریخ ۱۸ خرداد و اراک در ۱۰ تیر ، میزبان همایش دکتر سرکشیک زاده خواهند بود .
لازمبه ذکر است که آموزشگاه ابوریحان در اراک و گاج در چابهار تنها مراکز مجاز ثبت نام و برگزار کننده همایش خواهند بود