|
|

چهارشنبه اولین جلسه کلاس دین و زندگی کنکور آموزشگاه ماهان

مهر  ۱۳۹۶ / ۲۵ دیدگاه‌ها برای چهارشنبه اولین جلسه کلاس دین و زندگی کنکور آموزشگاه ماهان بسته هستند

دکتر سرکشیک زاده چهارشنبه ۲۶ مهر ماه اولین جلسه کلاس دین و زندگی کنکور آموزشگاه ماهان شعبه انقلاب خود را شروع میکند
کلاس ساعت ۱۴٫۳۰ الی ۱۶ خواهد بود