|
|
  • کرمانشاه و گنبد مقصد های بعدی همایش دین و زندگی

کرمانشاه و گنبد مقصد های بعدی همایش دین و زندگی

آبان  ۱۳۹۵ / ۱۲ دیدگاه‌ها برای کرمانشاه و گنبد مقصد های بعدی همایش دین و زندگی بسته هستند

آبان ماه کرمانشاه و گنبد میزبان همایش های سراسری دکتر سرکشیک زاده خواهند بود