|
|

کلاس دین و زندگی آموزشگاه تخته سیاه با جمعیتی بالغ بر 150 نفر برگزار شد

آذر  ۱۳۹۵ / ۱۲ دیدگاه‌ها برای کلاس دین و زندگی آموزشگاه تخته سیاه با جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ نفر برگزار شد بسته هستند

کلاس آموزشگاه تخته سیاه با جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ نفر برگزار شد .لازم به ذکر است که این کلاس روز چهارشنبه ساعت ۱۵ تا ۱۶٫۳۰ است

photo_2016-12-02_21-10-03