|
|
  • یزرگان کنکور در کنار هم در جشن مدرسه شوق پرواز در دانشگاه بهشتی
  • یزرگان کنکور در کنار هم در جشن مدرسه شوق پرواز در دانشگاه بهشتی
  • یزرگان کنکور در کنار هم در جشن مدرسه شوق پرواز در دانشگاه بهشتی

یزرگان کنکور در کنار هم در جشن مدرسه شوق پرواز در دانشگاه بهشتی

دی  ۱۳۹۵ / ۲ دیدگاه‌ها برای یزرگان کنکور در کنار هم در جشن مدرسه شوق پرواز در دانشگاه بهشتی بسته هستند

دوم دی ماه در جشن دبیرشتان شوق پرواز ، کادر آموزشی و اجرایی مدرسه برای تقدیر از دانش آموزن ممتاز گزد هم آمدند