|
|
  • یکم تیر ماه همایش دین و زندگی  کنکور پسرانه مشهد در کانون فرهنگی آموزش برگزار می گردد
  • یکم تیر ماه همایش دین و زندگی  کنکور پسرانه مشهد در کانون فرهنگی آموزش برگزار می گردد
  • یکم تیر ماه همایش دین و زندگی  کنکور پسرانه مشهد در کانون فرهنگی آموزش برگزار می گردد
  • یکم تیر ماه همایش دین و زندگی  کنکور پسرانه مشهد در کانون فرهنگی آموزش برگزار می گردد

یکم تیر ماه همایش دین و زندگی کنکور پسرانه مشهد در کانون فرهنگی آموزش برگزار می گردد

خرداد  ۱۳۹۶ / ۲۹ دیدگاه‌ها برای یکم تیر ماه همایش دین و زندگی کنکور پسرانه مشهد در کانون فرهنگی آموزش برگزار می گردد بسته هستند

همایش دین و زندگی کنکور دکتر سید هادی سرکشیک زاده در مشهد مقدس یکم تیر با همکاری کانون فرهنگی آموزش برگزار می گردد