|
|

12 آبان ماه مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور در الماس قائمشهر

آبان  ۱۳۹۶ / ۷ دیدگاه‌ها برای ۱۲ آبان ماه مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور در الماس قائمشهر بسته هستند

۱۲ آبان ماه مرحله دوم از سری همایشهای تدریجی دین و زندگی دکتر سید هادی سرکشیک زاده در بزرگترین و برترین آموزشگاه استان مازندران یعنی آموزشگاه الماس قائمشهر برگزار خواهد شد