|
|

15 دی ماه مرحله سوم همایش دین و زندگی کنکور رشت

دی  ۱۳۹۶ / ۵ دیدگاه‌ها برای ۱۵ دی ماه مرحله سوم همایش دین و زندگی کنکور رشت بسته هستند

مرحله سوم همایش آموزشگاه مهتا رشت ، با تاخیر و ۱۵ دی ماه در رشت برگزار خواهد شد