|
|

16 اردیبهشت مرحله سوم همایش دین و زندگی کنکور قزوین

اردیبهشت  ۱۳۹۶ / ۱۶ دیدگاه‌ها برای ۱۶ اردیبهشت مرحله سوم همایش دین و زندگی کنکور قزوین بسته هستند

شنبه ۱۶ اردیبهشت مرحله ماقبل آخر همایش تدریجی دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده در قزوین برگزار می گردد