|
|

شانزدهم خرداد برنامه های گزینه 4 و مسیر برتر با حضور دکتر سرکشیک زاده

خرداد  ۱۳۹۶ / ۱۵ دیدگاه‌ها برای شانزدهم خرداد برنامه های گزینه ۴ و مسیر برتر با حضور دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

سه شنبه ۱۶ خرداد ماه برنامه گزینه ۴ شبکه ۴ ساعت ۱۶ و برنامه مسیر برتر شبکه آموزش ساعت ۱۸ ، میزبان دکتر سید هادی سرکشیک زاده خواهند بود