|
|

16 شهریور ماه مرحله اول همایش دین و زندگی کنکور در آموزشگاه الماس قائمشهر

شهریور  ۱۳۹۶ / ۳ دیدگاه‌ها برای ۱۶ شهریور ماه مرحله اول همایش دین و زندگی کنکور در آموزشگاه الماس قائمشهر بسته هستند

پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه مرحله اول از سری همایشهای تدریجی دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه الماس شهر قائمشهر برگزار خواهد شد